آزمون صنعت

رویکرد صنعت در ساخت و ساز بناها با پیدایش روش های نوین ساخت با استفاده از سازه های جدید همچنین با هدف سرعت بخشیدن در فرایند ساخت ، مقاوم سازی ، سبک سازی ، عایق سازی با هزینه کم تولید زمینه را برای ورود ماشین آلات تولیدی به عرصه ساختمان سازی باز کرده است .

تلفن های تماس

دفتر مرکزی:

۰۲۱۶۶۷۱۷۱۷۱
۰۲۱۶۶۷۳۸۶۱۰

همراه: ۰۹۱۲۶۱۰۵۵۴۰

کارخانه:

۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳۰
۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳۱
۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳۲
۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳۳

تلفکس ها

دفتر مرکزی:

۰۲۱۶۶۷۳۸۳۶۹

کارخانه:

۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳۰
۰۲۱۷۶۳۰۰۷۳4